| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Stolp Straßenbahnen Słupsk Tramwaj Stolp Straßenbahnen Słupskie Tramwaje Słupskie Tramwaje
- | - Szlak Słupskich Tramwajów | Historia Słupskich Tramwajów | Schemat Komunikacji Tramwajowej | Galeria Tramwajów - | -
- | - Słupski Tramwaj Turystyczny | Serwisy o tramwajach | Historia MZK Słupsk | MZK Słupsk Dzisiaj | Muzeum Autobusów - | -
- | - Multimedia | Informacja turystyczna | Baza noclegowa | Rozkład jazdy autobusów | Plan miasta Słupska | Księgarnie | Publikacje - | -


Słupskie Tramwaje Słupskie Tramwaje / Galeria / Regulamin Sondaż SMS


Postanowienia ogólne
01. Organizatorem Sondażu SMS (dalej "Sondaż") jest Grupa Slowinskie Ltd., Adres korespondencyjny w Polsce: Wielichowo 15, 76-206 Slupsk (dalej "Organizator").
02. Sondaż trwa od godziny 00:00:00 dnia 1 stycznia 2013 r.
03. Sondaż jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.slupsk.edu.pl.
04. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.slupsk.edu.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących życia społecznego.
05. Wyniki Sondażu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora Sondażu na stronach www.slupsk.edu.pl
06. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
07. Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Uczestnicy Sondażu
01. Udział w Sondażu polega na przesłaniu SMS-a z wypowiedzią na określony temat wedle schematu opisanego w Regulaminie.
02. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora Sondażu, współpracowników Organizatora Sondażu oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
03. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
04. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
05. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizator Sondażu oraz na stronie internetowej http://www.tramwaj.slupsk.edu.pl.
06. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Sondażu dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Sondażu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Sondażu.

Zasady Sondażu
01. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagrody należy wysłać w okresie trwania Sondażu określonym powyżej wiadomość SMS pod numer 70068. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: AT.TRAMWAJ. oraz cyfra oznaczjąca wybraną przez Uczestnika Sondażu odpowiedź.
02. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 70068 wynosi 0,50 PLN netto (0,61 PLN brutto).
03. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.
04. Każdy uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu można wysyłać wiadomości SMS wielokrotnie.
05. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu.

Reklamacje
01. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego comiesięcznych laureatów.
02. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji www.slupsk.edu.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Sondażu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.
03. Reklamacja Usług i Serwisów SMS w przypadku niezgodności z Regulaminem Usług i Serwisów SMS DotPay.

Postanowienia końcowe
01. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.
a. niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Sondażu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
02. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
03. Organizator Sondażu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.
04. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button